Aanbieden strategisch beleidsplan RIVM/CIb

Omschrijving

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stuurt de Tweede Kamer het strategisch beleidsplan van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de jaren 2011-2015.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Ziekten en behandelingen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 15-05-2011
Documentdatum 16-05-2011
Onderwerp Infectieziekten

Publicaties