Kamerbrief met Voorstel van wet tot wijziging van de Mijnbouwwet

Omschrijving

Minister Kamp (EZ) informeert de Eerste Kamer over Voorstel wet tot wijziging van de Mijnbouwwet.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 16-11-2016
Documentdatum 17-11-2016
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties