Wijziging Tijdelijke regeling hypothecair krediet

Omschrijving

Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2015 en een verduidelijking van de systematiek voor de berekening van de financieringslast en de toegestane financieringslast. De gewijzigde regeling (kenmerk FM/2014/1655 M) zal binnenkort worden gepubliceerd in de Staatscourant .

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 10-11-2014
Documentdatum 11-11-2014

Publicaties