Conceptbesluit wijziging IMSI-nummerplan niet-openbare netwerken

Omschrijving

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van …, nr. ETM/TM/12074075, houdende wijziging van het Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers), in verband met gedeeld gebruik van IMSI-nummers en mobiele netwerkcodes door niet-openbare netwerken en stroomlijning met andere regelgeving (Besluit gedeeld gebruik van IMSI-nummers en mobiele netwerkcodes door niet-openbare netwerken)

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Kenniseconomie
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 30-06-2013
Documentdatum 01-07-2013
Onderwerp ICT

Publicaties