Prorail nalevingsverslag geluidproductieplafonds2015

Omschrijving

Het nalevingsverslag beschrijft de naleving van de geluidproductieplafonds door ProRail in het kalenderjaar 2015.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Geluid
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 12-12-2016
Documentdatum 12-12-2016
Onderwerp Geluidsoverlast

Publicaties