Handreiking: Het nieuwe werken. Hoe blijf je er gezond bij?

Omschrijving

In deze handreiking voor werkgevers komen vragen aan de orde als Wat vraagt het nieuwe werken van u als werkgever? en Hoe zit het met Arbo?. De handreiking is een initiatief van de Taskforce Mobiliteitsmanagement en het Kenniscentrum Werk&Vervoer.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Rail- en wegverkeer
  • Ruimtelijke ordening
  • Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 09-10-2011
Documentdatum 10-10-2011
Onderwerp
  • Wegen
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties