Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing

Omschrijving

Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 juli 2015 tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 04-12-2017
Documentdatum 10-07-2015
Onderwerp Digitale overheid

Publicaties