Rapportage regiogesprekken passend onderwijs

Omschrijving

In het algemeen overleg met de Tweede Kamer op 16 februari 2011 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangekondigd de schoolbesturen in het primair- en voortgezet onderwijs te betrekken bij de invoering van het nieuwe stelsel passend onderwijs. Om alle schoolbesturen de gelegenheid te geven hun opvattingen te delen over de invoering van het nieuwe stelsel, de effecten van de bezuinigingen en de te vormen samenwerkingsverbanden zijn zo’n 160 regiogesprekken gevoerd.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Onderwijs en wetenschap
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 16-06-2011
Documentdatum 17-06-2011
Onderwerp Passend onderwijs

Publicaties