Kamerbrief over vrijstelling van de leerplicht om levensbeschouwelijke redenen

Omschrijving

Brief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer over thuisonderwijs als ouders vrijstelling van de leerplicht voor hun kinderen.hebben gekregen wegens levensbeschouwelijke bedenkingen. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief en bijlage ontvangen.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Voortgezet onderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 12-12-2011
Documentdatum 07-12-2011
Onderwerp Leerplicht

Publicaties