Aanbiedingsbrief Factsheet arbo-inspecties sociale werkvoorziening 2012

Omschrijving

Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij het Factsheet arbo-inspecties in de sociale werkvoorziening 2012.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 16-12-2013
Documentdatum 16-12-2013

Publicaties