Hoofdlijnen uit het onderzoeksrapport Verantwoordelijk werken

Omschrijving

De hoofdlijnen uit het onderzoeksrapport “Verantwoordelijk werken; evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting arbobegrotingsartikel”

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Circulaire
Geldig van 29-03-2012
Document creatiedatum 30-03-2012

Publicaties