Besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Wonen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 10-07-2016
Documentdatum 11-07-2016
Onderwerp Omgevingswet

Publicaties