Nota naar aanleiding van het verslag in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon of verblijfplaats

Omschrijving

Nota naar aanleiding van het verslag in verband met de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Rechten en vrijheden
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 18-12-2014
Documentdatum 17-12-2014
Onderwerp Privacy en persoonsgegevens

Publicaties