Nederlandse initiatieven om jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden

Omschrijving

De Europese Commissie heeft alle lidstaten in het kader van de Raadsaanbeveling voor een Jeugdgarantie gevraagd om een implementatieplan in te dienen. In reactie hierop heeft Nederland het plan ‘Dutch initiatives to prevent and combat youth unemployment’ aan de Europese Commissie aangeboden. Het plan geeft een overzicht van de maatregelen die Nederland neemt om jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  • Werk
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 17-06-2014
Documentdatum 18-06-2014
Onderwerp
  • WW-uitkering
  • Jongeren en werk

Publicaties