Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012

Omschrijving

In april 2010 is gestart met de uitvoering van de projecten onder de naam “Jeugdzorg: Goed werk”. In dit eindverslag treft u een omschrijving van het project “Jeugdzorg: Goed Werk” , aanpak en uitgangspunten en informatie over de opbrengsten en het vervolg.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 29-11-2012
Documentdatum 01-06-2012
Onderwerp Jeugdhulp

Publicaties