Meer waarde uit innovatie; Evaluatie Innovatiebeleid Publieke Dienstverlening

Omschrijving

Gemeenten maken te weinig gebruik van elkaars goede voorbeelden. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een nieuw beleidsinstrument ontwikkeld, de Innovatie Top 10 van projecten, gericht op publieke dienstverlening. Doel van het instrument is om de doorstroming van kennis en innovaties tussen gemeenten te verbeteren. Daarom werd een programma gestart dat de diffusie en adoptie van tien concrete innovaties moest realiseren. Er werden tien veelbelovende innovaties geselecteerd, die via het programma subsidie, advies en andere vormen van ondersteuning konden krijgen om diffusie en adoptie te realiseren. Dit rapport is een evaluatie van het programma.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema
  • Inrichting van de overheid
  • Informatievoorziening en ICT
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 23-03-2011
Documentdatum 24-03-2011
Onderwerp
  • Evaluaties van beleid
  • Digitale overheid
  • Democratie

Publicaties