Kamerbrief voorhang Ontwerpbesluit Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag

Omschrijving

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 12-06-2016
Documentdatum 13-06-2016
Onderwerp Minimumloon

Publicaties