Factsheet aanpassingen Wet publieke gezondheid in relatie tot de Wet veiligheidsregio’s

Omschrijving

De Wet publieke gezondheid is gewijzigd om aan te sluiten op de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). In deze factsheet vindt u de belangrijkste gevolgen.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Ziekten en behandelingen
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 25-07-2011
Documentdatum 26-07-2011
Onderwerp Infectieziekten

Publicaties