Besluit tot openbaarmaking resultaten rekentoets 2015

Omschrijving

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten om de resultaten van de rekentoets in het voortgezet onderwijs over 2015 per school, vestiging en afdeling (schoolsoort) openbaar te maken.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Basisonderwijs
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 11-01-2016
Documentdatum 11-01-2016
Onderwerp Taal en rekenen op school

Publicaties