Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Omschrijving

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen in verband met het stellen van regels aan de opleidingseisen waaraan een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang voldoet.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 29-02-2016
Documentdatum 01-03-2016
Onderwerp Kinderopvang

Publicaties