Ontwerpbesluit klinisch technoloog

Omschrijving

Besluit met tijdelijke regels voor opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van de klinisch technoloog (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorg en gezondheid
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 02-10-2012
Documentdatum 03-10-2012
Onderwerp Kwaliteit van de zorg

Publicaties