Kamerbrief Incidentrapportage 2008-2010

Omschrijving

Brief van staatssecretaris De Krom (SZW) over de incidentrapportage kalenderjaren 2008, 2009 en 2010. Deze rapportage bevat een analyse van incidenten bij bedrijven die onder het Besluit risico?s zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) en/of de Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (Arie) vallen.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Stoffen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 10-10-2011
Documentdatum 11-10-2011
Onderwerp Gevaarlijke stoffen

Publicaties