Nota wijziging wet jeugdzorg, kinderbijslagwet, Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en positie pleegouders

Omschrijving

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Gezin en kinderen
  • Jeugdzorg
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 05-06-2011
Documentdatum 06-06-2011
Onderwerp
  • Kinderbijslag
  • Jeugdhulp

Publicaties