Regeling BZK Woningwet

Omschrijving

Verandering in de woningwet.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 17-01-2011
Documentdatum 18-01-2011
Onderwerp Woningcorporaties

Publicaties