Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de Europese drempelwaarde

Omschrijving

Deze circulaire heeft als doel de grensbedragen voor het gunnen van opdrachten onder de drempelwaarden voor Europese aanbestedingen rijksbreed te harmoniseren.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Inkoop en beheer
  • Markttoezicht
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 25-08-2013
Documentdatum 26-08-2013
Onderwerp
  • Inkopen door het Rijk
  • Aanbesteden

Publicaties