Nota waardering commercieel vastgoed

Omschrijving

Deze nota bevat informatie over de aard en omvang van de waarderingsproblematiek in de commerciële vastgoedsector.

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema Dienstensector
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 10-05-2012
Documentdatum 10-05-2012
Onderwerp Financiële sector

Publicaties