Aanbiedingsbrief jaarverslag 2011 College voor Examens

Omschrijving

Aanbiedingsbrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Eerste Kamer bij het jaarverslag 2011 van het College voor Examens. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen. 

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Beroepsonderwijs
  • Onderwijs en wetenschap
  • Onderwijs en wetenschap
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 16-04-2012
Documentdatum 17-04-2012
Onderwerp
  • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
  • Passend onderwijs
  • Vrijheid van onderwijs

Publicaties