SER Advies Werk maken van scholing

Omschrijving

Werk maken van scholing, advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de postinitiële scholingsmarkt.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Hoger onderwijs
  • Beroepsonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Geldig van 08-07-2012
Document creatiedatum 09-07-2012
Onderwerp
  • Financiering onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
  • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Publicaties