Digitale Agenda.nl - ICT voor innovatie en economische groei

Omschrijving

Een Nederland dat vergrijst en moet concurreren in een open wereldeconomie, kan 3 dingen doen: harder werken, langer werken en slimmer werken. Deze Digitale Agenda.nl focust op het laatste. Hoe kan ICT slim worden ingezet voor groei en welvaart? Welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig? Een geslaagde uitvoering van deze agenda voor de periode 2011 - 2015 geeft een krachtige impuls aan innovatie en economische groei.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema
  • Kenniseconomie
  • Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 16-05-2011
Documentdatum 17-05-2011
Onderwerp
  • ICT
  • Digitale overheid

Publicaties