Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2012

Omschrijving

Beleidsregel van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreffende de uitoefening van een aantal ministeriële bevoegdheden op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ter bevordering van de doelmatigheid in het hoger onderwijs (Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2012).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 24-06-2012
Documentdatum 25-06-2012

Publicaties