Jaarverslag Participatiefonds 2010

Omschrijving

In dit jaarverslag legt het Bestuur van het Participatiefonds verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Overheidsfinanciën
  • Werk
Documentsoort Jaarverslag
Geldig van 10-11-2011
Document creatiedatum 11-11-2011
Onderwerp
  • Financiering onderwijs
  • Werken in het onderwijs

Publicaties