Gevolgen werkkostenregeling voor rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

Omschrijving

Circulaire over de gevolgen van de werkkostenregeling voor rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (commissaris, gedeputeerde, staten- en commissieleden, burgemeester, wethouder, raads- en commissieleden, voorzitter, dagelijks en algemeen bestuursleden waterschappen)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Water
  • Inrichting van de overheid
  • Inrichting van de overheid
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 18-08-2014
Documentdatum 15-08-2014
Onderwerp
  • Waterschappen
  • Provincies
  • Politieke ambtsdragers
  • Gemeenten

Publicaties