Convenant Limburg en Rijk: een koers voor Limburg

Omschrijving

Convenant tussen de provincie Limburg en het Rijk, waarin maatregelen benoemd worden om in te spelen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen in de Provincie Limburg. De afspraken in het convenant spitsen zich toe op Zuid-Limburg waar vergrijzing en ontgroening aan de orde is. Het Rijk gaat de regio ondersteunen bij het actieprogramma dat de provincie, gemeenten, de onderwijswereld en het bedrijfsleven hebben ontwikkeld. Doel is de leefbaarheid en de economische ontwikkeling naar een hoger plan te tillen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Convenant
Geldig van 06-05-2012
Document creatiedatum 07-05-2012
Onderwerp Bevolkingskrimp

Publicaties