Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel bestrijding maritieme ongevallen

Omschrijving

Nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel houdende regels ten aanzien van de bestrijding van maritieme ongevallen, met inbegrip van wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten, ter uitvoering van het op 18 mei 2007 tot stand gekomen Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken (Wet bestrijding maritieme ongevallen).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Waterbeheer
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 08-09-2015
Documentdatum 09-09-2015
Onderwerp Zeevaart en zeehavens

Publicaties