Antwoorddocument zienswijzen Structuurvisie Ondergrond

Omschrijving

In december 2011 heeft het kabinet haar voornemen tot het maken van de Structuurvisie Ondergrond bekend gemaakt. Van 16 maart tot en met 12 april 2012 konden belangstellenden reageren op het voornemen Structuurvisie Ondergrond. In het antwoorddocument wordt op alle ontvangen reacties gereageerd.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Bodem
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 10-07-2012
Documentdatum 11-07-2012
Onderwerp Bodem en ondergrond

Publicaties