Jaarverslag Participatiefonds 2009

Omschrijving

Jaarverslag 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf). Het Pf is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs. Het Pf betaalt de uitkeringskosten van werkloos onderwijspersoneel. Naast de taak voor werkloosheidsuitgaven ondersteunt het Pf schoolbesturen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid. Het fonds zet zich ook in voor individuele medewerkers die werkloos zijn of worden.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Overheidsfinanciën
  • Werk
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 16-12-2010
Documentdatum 01-09-2010
Onderwerp
  • Financiering onderwijs
  • Werken in het onderwijs

Publicaties