Revision of Council Directive 2008/120/EC laying down minimum standards for the protection of pigs

Omschrijving

Verzoek om Richtlijn 2008/120/EC te herzien, zodat het dierenwelzijn van varkens wordt verbeterd. Engelstalig.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Beleidsregel
Geldig van 28-04-2015
Document creatiedatum 29-04-2015
Onderwerp Dierziekten

Publicaties