Handleiding mededingingsrecht voor producenten- en brancheorganisaties landbouwsector

Omschrijving

In deze handleiding leest u welke mogelijkheden voor samenwerking de mededingingsregels bieden aan erkende producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties in de landbouwsector.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
  • Markttoezicht
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 18-03-2015
Documentdatum 19-03-2015
Onderwerp
  • Landbouw en tuinbouw
  • Mededinging

Publicaties