Beantwoording Kamervragen over de plannen voor kleine scholen

Omschrijving

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van het Kamerlid Rog (CDA) over de plannen voor kleine scholen.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Ruimtelijke ordening
  • Onderwijs en wetenschap
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 15-04-2013
Documentdatum 15-04-2013
Onderwerp
  • Bevolkingskrimp
  • Leerlingendaling

Publicaties