Veelgestelde vragen SiSa 2009 - Algemene vragen

Omschrijving

Veelgestelde vragen over Single information, single audit (SiSa) 2009 voor professionals bij de medeoverheden. Indien u een vraag of antwoord mist en deze van belang acht voor meerdere medeoverheden, dan kunt u hierover contact met het ministerie van Binnenlandse Zalen en Koninkrijksrelaties opnemen via postbusibi@minbzk.nl

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 31-03-2010
Documentdatum 01-04-2010
Onderwerp
  • Single information, Single audit (SiSa)
  • Gemeenten

Publicaties