Bijlage 2 Communicatieplan Gids voor Goede Praktijken paardenhouderij

Omschrijving

Communicatieplan van de Sectorraad Paarden (SRP). De SRP heeft 12 richtlijnen voor het welzijn van paarden uitgewerkt in de Gids voor Goede Praktijken. Dit communicatieplan licht toe hoe deze richtlijnen naar paardenhouders worden uitgedragen.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 19-09-2011
Documentdatum 26-08-2011
Onderwerp Dierziekten

Publicaties