Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag voorstel wijziging van Boek 8 Verdrag van Montreal

Omschrijving

Minister van der Steur (VenJ) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES  naar de Tweede Kamer. De wijziging heeft betrekking op het Verdrag van Montreal voor internationaal luchtvervoer.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Internationale betrekkingen
  • Luchtvaart
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 05-02-2016
Documentdatum 05-02-2016
Onderwerp Internationale verdragen

Publicaties