Voortgang Programmatische Aanpak Stikstof

Omschrijving

Kamerbrief over de voortgang in de totstandkoming van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema
  • Rail- en wegverkeer
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
  • Stoffen
Documentsoort Kamerstuk
Geldig van 14-12-2011
Document creatiedatum 15-12-2011
Onderwerp
  • Wegen
  • Veehouderij
  • Mest

Publicaties