Jaarverslag Expertteam Eigenbouw 2011

Omschrijving

Jaarverslag waar en op welke manier het Expertteam Eigenbouw in 2011 is ingezet. Het Expertteam Eigenbouw staat gemeenten op verzoek bij in de opzet en uitwerking van projecten op het gebied van particulier opdrachtgeverschap, het door consumenten zelf kunnen bouwen van hun woning.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Inrichting van de overheid
  • Woningmarkt
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 28-06-2012
Documentdatum 29-06-2012
Onderwerp Gemeenten

Publicaties