Beantwoording vragen schriftelijk overleg betreffende Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Omschrijving

Staatssecretaris Mansveld (IenM) beantwoordt schriftelijke vragen van de diverse fracties over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) (29383-223) en de Energiebesparing Wet milieubeheer (30196-253).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Wonen
  • Lucht
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 16-12-2014
Documentdatum 15-12-2014
Onderwerp
  • Omgevingswet
  • Luchtkwaliteit

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beantwoording-vragen-schriftelijk-overleg-betreffende-ontwerpbesluit-tot-wijziging-van-het-activiteitenbesluit-milieubeheer.pdf