Jaarverslag 2014 SodM

Omschrijving

Jaarverslag over 2014 van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM houdt toezicht op de exploratie, winning, transport en opslag van delfstoffen zoals olie, gas en zout, en op de exploratie en winning van aardwarmte (geothermie).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema
  • Bodem
  • Natuur en milieu
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 17-11-2015
Documentdatum 17-11-2015
Onderwerp
  • Bodem en ondergrond
  • Gaswinning in Groningen

Publicaties