Afspraken met Aedes over de woningmarkt

Omschrijving

Afspraken met Aedes over de investeringen in de woningbouw en de vormgeving van een aantal beleidsvoornemens van het Kabinet.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
  • Bouwen en verbouwen
Documentsoort Beleidsregel
Geldig van 01-09-2013
Document creatiedatum 30-08-2013
Onderwerp
  • Woningcorporaties
  • Duurzaam bouwen en verbouwen

Publicaties