Besluit Meer en betere recycling voor een circulaire economie

Omschrijving

Publicatie in de Staatscourant van het convenant Meer en betere recycling voor een circulaire economie. De partijen zijn staatssecretaris Mansveld (IenM) met de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren, de Federatie Herwinning Grondstoffen, de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement en de Vereniging Afvalbedrijven.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Afval
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 14-04-2015
Documentdatum 15-04-2015
Onderwerp Duurzame economie

Publicaties