Nota naar aanleiding van het nader verslag bij wijziging van Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

Omschrijving

Nota naar aanleiding van het nader verslag bij het voorstel tot wijziging van Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen).  

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Rail- en wegverkeer
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 01-06-2016
Documentdatum 30-05-2016
Onderwerp Rijbewijs

Publicaties