Besluit energiesprong Onderdijks

Omschrijving

Beschikking over de verstrekking van subsidie aan Ontwikkelingscombinatie Onderdijks te Zwolle ten behoeve van het project Onderdijks.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 27-11-2012
Documentdatum 23-11-2012
Onderwerp Duurzaam bouwen en verbouwen

Publicaties